Ledamöter i BN Ordförandeberedning

Mandatperiod
Sekreterare Jenny de Navarro Jones
Namn Organisation Ort Uppdrag
Björn Abelson   S      Ordförande  
Klas Svanberg   M      Vice ordförande  


1 av 1