Ledamöter i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst 2019-2022

Mandatperiod
Sekreterare Katarina Franzén
Namn Organisation Ort Uppdrag
Gunnar Brådvik   L      ordförande  
Maria Nermark   FNL      vice ordförande  
Sebastian Jaktling   S      2:e vice ordförande  
Adrian Borin   M      ledamot  
John Lager   C      ledamot  
Mattias Svensson   KD      ledamot  
Elsa Christersson   MP      ledamot  
Göran Fries   V      ledamot  
Victoria Tiblom   SD      ledamot  
Amanda Mogensen   FI      ledamot  


1 av 1