Ledamöter i Barn- och skolnämnden presidiemöte

Mandatperiod
Sekreterare Britta Fremling
Namn Organisation Ort Uppdrag
Fanny Johansson   S      Ledamot  
Mattias Horrdin   C      Ledamot  
Mia Honeth   L      Ordförande  


1 av 1