Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Philip Sandberg   L      ordförande  
Fredrik Ljunghill   M      1:e vice ordförande  
Anders Almgren   S      2:e vice ordförande  
Börje Hed   FNL      Ledamot  
Karin Svensson Smith   MP      Ledamot  
Cherry Batrapo   FI      adjungerade  
Hans-Olof Andersson   SD      adjungerade  

Inga-Kerstin Eriksson   C      Ersättare  
Hedvig Åkesson   KD      Ersättare  
Fanny Johansson   S      Ersättare  
Helena Falk   V      Ersättare  


1 av 1