Ledamöter i Romeleås- och sjölandskommittén

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Gunnar Jönsson   S      Ledamot  
Nilsson Stig-Gunnar   C      Ledamot  

Peter Hedberg   L      Ersättare  
Lena Fällström   S      Ersättare  


1 av 1