Ledamöter i Servicenämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Anna Månsson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Inger Tolsved Rosenkvist   L      Ordförande  
Christer Wallin   M      Vice ordf  
Angelica Svensson   V      2:e v ordf  
Camilla Ländin   C      Ledamot  
Ljiljana Lipovac   KD      Ledamot  
Johan Lambreus Mattsson   MP      Ledamot  
Klara Twete   S      Ledamot  
Bengt Malmberg   SD      Ledamot  

Christer Pedersen   FNL      Ersättare  
Ann Lidgren   FI      Ersättare  


1 av 1