Ledamöter i Habostiftelsen

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Annika Annerby Jansson   M      ordförande  
Viveka Brunander   L      Ledamot  

Claes Nelson   FNL      Ersättare  
Torsten Czernyson   KD      Ersättare  


1 av 1