Ledamöter i Magistratens enskilda enke-och pupillkassas fond

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Mikael Theander   C      Ledamot  
Mai Almén   S      Ledamot  

Dan Backman   KD      Ersättare  
Monica Molin   S      Ersättare  


1 av 1