Ledamöter i Partiföreträdare

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Hedvig Åkesson   KD      partiföreträdare 100%  
Jesper Sahlén   V      partiföreträdare 30%  
Peter Hang   V      Partiföreträdare 40 %  
Maja Grubelic   FI      partiföreträdare 50%  
Dmitri Ivanov   FI      partiföreträdare 50 %  
Victoria Tiblom   SD      partiföreträdare 100%  


1 av 1