Kommunfullmäktiges valberedning

Sekreterare: Philip Lee, philip.lee@lund.se

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 15 av 17.
Namn Parti Ort Uppdrag
Sebastian Jaktling S ordförande
Camilla Ländin C vice ordförande
Amanda Thonander M Ledamot
Agneta Lindskog KD Ledamot
Jesper Sahlén V Ledamot
Mia Honeth L Ledamot
Shahad Lund MP Ledamot
Börje Hed FNL Ledamot
Urban Nilsson SD Ledamot

My Lilja S Ersättare
Christoffer Akej M Ersättare
Johanna Rosén KD Ersättare
Nita Lorimer V Ersättare
Elsa von Friesen L Ersättare
Lucas Henriksson MP Ersättare


Sida 1 av 2