Ledamöter i Habostyrelsen

Mandatperiod
Sekreterare Lotta Herlitz
Namn Organisation Ort Uppdrag
Inga-Kerstin Eriksson   C      ordf  
Göran Wallén   M      vice ordf  
Nita Lorimer   V      2:e v ordf  
Alba Mercado Mayorga   L      Ledamot  
Eva S Olsson   S      Ledamot  

John Lager   C      Ersättare  
Dan Backman   KD      Ersättare  
Christina Sjöström   MP      Ersättare  


1 av 1