Ledamöter i Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Björn Abelson   S      Ledamot  

Philip Sandberg   L      Ersättare  


1 av 1