Ledamöter i Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Philip Sandberg   L      Ledamot  

Björn Abelson   S      Ersättare  


1 av 1