Ledamöter i Renhållningsstyrelsens presidium

Mandatperiod
Sekreterare Jadwiga Romanowska Hansson 046-3595389, jadwiga.romanowskahansson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Torsten Czernyson   KD      ordförande  
Lars Lindholm   FNL      vice ordf  
Ulf Nymark   MP      2:e v ordf  


1 av 1