Ledamöter i Kommunrevisionen Grupp A

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lars Trägen   L      Ordförande, sammankallande  
Birgitta Kuylenstierna Nadel   MP      Ledamot  
Elena Kuleshova   SD      Ledamot  
Abdelhak Elhachimi   S      Ledamot  
Lennart Nilsson   M      1:e vice ordförande (insyn)  
Britt Svensson   S      2:e vice ordförande (insyn)  
Anna-Lena Håkansson   S   Lund   Ledamot (insyn)  
Bertil Göransson   C      Ledamot (insyn)  
Claes Berne   L      Ledamot (insyn)  
Håkan Magnusson   FNL      Ledamot (insyn)  
Jan Rydenfelt   FNL      Ledamot (insyn)  
Peter Bengtsson   V      Ledamot  
Roland Aronsson   KD      Ledamot (insyn)  
Tamas Osvath   M      Ledamot (insyn)  


1 av 1