Ledamöter i Byggnadsnämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Klas Svanberg   M      ordförande  
Börje Hed   FNL      vice ordf  
Björn Abelson   S      2:e v ordf  


1 av 1