Ledamöter i Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Mandatperiod
Sekreterare Kristina Fontell, tel. 046-35 64 01, e-post: kristina.fontell@lund.se
Namn Organisation Ort Uppdrag
Camilla Neptune   L      Ordförande  
Christine Ohlsson   M      vice ordförande  
Karin Svensson Smith   MP      2:e vice ordförande  
Mattias Horrdin   C      Ledamot  
Lena Fällström   S      Ledamot  

Hedvig Åkesson   KD      Ersättare  
Maria Nermark   FNL      Ersättare  
Mats Olsson   V      Ersättare  


1 av 1