Ledamöter i Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Camilla Neptune   L      ordförande  
Amanda Thonander   M      vice ordförande  
Karin Svensson Smith   MP      2:e vice ordförande  
Camilla Ländin   C      Ledamot  
Lena Fällström   S      Ledamot  

Hedvig Åkesson   KD      Ersättare  
Liv Severinsson   FNL      Ersättare  
Jesper Sahlén   V      Ersättare  


1 av 1