Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Mandatperiod
Sekreterare Jeanette Andersson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Birger Swahn   M      Ordförande  
Inga-Kerstin Eriksson   C      Vice ordförande  
Helena Falk   V      2:e vice ordförande  
Fabian Zäll   L      Ledamot  
Fanny Johansson   S      Ledamot  


1 av 1