Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Björn Bengtsson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lis Carlander   L      ordförande  
Anna Reimer   M      vice ordförande  
Maja Grubelic   FI      2:e v ordf  

Ingrid Persson   C      Ersättare  
Monica Molin   S      Ersättare  


1 av 1