Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Louise Snellman
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lis Carlander   L      ordförande  
Tomas Arvidsson   M      vice ordförande  
Maja Grubelic   FI      2:e v ordf  

Ingrid Persson   C      Ersättare  
Solveig Ekström-Persson   S      Ersättare  


1 av 1