Valnämnden

Sekreterare: Katja Olsson Westin, katja.olssonwestin@lund.se

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 15 av 18.
Namn Parti Ort Uppdrag
Jorun Koca Jakobsson S Ordförande
Martin C E Asker M vice ordförande
Sonja Lindlöf L 2:e vice ordförande
Michael Cervin S Ledamot
Jens Persson KD Ledamot
Elisabeth Iregren V Ledamot
Lina Rönndahl L Ledamot
Niklas Thidevall MP Ledamot
Zenita Andersson FNL Ledamot

Irene Rydell S Ersättare
Johan Bengtsson S Ersättare
Gustav Wenning M Ersättare
Betty Jansson M Ersättare
Michelle Zapt V Ersättare
Hector Mörnstrand L Ersättare


Sida 1 av 2