Ledamöter i Valnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Andrea Ax Karlsén, andrea.axkarlsen@lund.se
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lars Granath   M      ordförande  
Nils Gårder   L      vice ordf  
Jorun Koca Jakobsson   S      2:e vice ordf  
Christian Ohlsson   C      Ledamot  
Julius Landin   FNL      Ledamot  
Johanna Rosén Malmback   KD      Ledamot  
Michael Cervin   S      Ledamot  
Johan Nilsson   MP      Ledamot  
Elisabeth Iregren   V      Ledamot  

Karin Löwhagen   L      Ersättare  
Kerstin Bondesson   M      Ersättare  
Lars-Göran Hansson   C      Ersättare  
Ann Tångmark   FNL      Ersättare  
Kelemua Kebede   KD      Ersättare  
Monica Molin   S      Ersättare  


1 av 2