Ledamöter i Tekniska nämnden

Mandatperiod
Sekreterare Richard Kettunen Brown
Namn Organisation Ort Uppdrag
Louise Rehn Winsborg   M      Ordförande  
Lena Fällström Törnered   S      vice ordförande  
Cecilia Barnes   L      2:e vice ordförande  
Mikael Thunberg   S      Ledamot  
Roksana Pervin   S      Ledamot  
Gunnar Linde   KD      Ledamot  
Steingrimur Jonsson   V      Ledamot  
Axel Hallberg   MP      Ledamot  
Jan Froborg   FNL      Ledamot  
Johan Nilsson   C      Ledamot  
Jan Persson   SD      Ledamot  

Per Wickenberg   S      Ersättare  
Ulrica Matz   S      Ersättare  
Erik Bertacchi   S      Ersättare  
Gustav Wenning   M      Ersättare  


1 av 2