Tekniska nämnden

Sekreterare: Richard Kettunen Brown

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 15 av 22.
Namn Parti Ort Uppdrag
Louise Rehn Winsborg M Ordförande
Lena Fällström Törnered S vice ordförande
Cecilia Barnes L 2:e vice ordförande
Mikael Thunberg S Ledamot
Roksana Pervin S Ledamot
Gunnar Linde KD Ledamot
Steingrimur Jonsson V Ledamot
Axel Hallberg MP Ledamot
Jan Annerstedt FNL Ledamot
Johan Nilsson C Ledamot
Jan Persson SD Ledamot

Per Wickenberg S Ersättare
Ulrica Matz S Ersättare
Erik Bertacchi S Ersättare
Gustav Wenning M Ersättare


Sida 1 av 2