Ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Boel Hansson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Göran Wallén   M      ordförande  
Ursula Savonius   L      vice ordf  
Saima Jönsson Fahoum   V      2:e vice ordf  
Petra Douhane   M      Ledamot  
Karin Nilsson   C      Ledamot  
Agneta Lindskog   KD      Ledamot  
Eva S Olsson   S      ledamot  
Ann-Margreth Olsson   S      Ledamot  
Teresia Ställborn   MP      Ledamot  
Sengül Köse Lindqvist   FI      Ledamot  
Marcus Svensson   SD      Ledamot  

Sushma Schwerdt   L      Ersättare  
Sara Nilsson   L      Ersättare  
Amanda Thonander   M      Ersättare  
Yassin Ekdahl   C      Ersättare  


1 av 2