Ledamöter i VA Syd förbundsfullmäktige

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Jan Annerstedt   FNL      ordförande  
Cecilia Barnes   L      Ledamot  
Lena Fällström   S      Ledamot  
Kenth Andersson   S      Ledamot  

Christoffer Karlsson   L      Ersättare  
Christer Wallin   M      Ersättare  
Axel Hallberg   MP      Ersättare  
Lars A Ohlsson   V      Ersättare  


1 av 1