Ledamöter i Föreningen Skånes Soldathem

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Bo Alfredsson   M      Ledamot  

Monica Molin   S      Ersättare  


1 av 1