Renhållningsstyrelsen

Sekreterare: Jadwiga Romanowska Hansson 046-3595389, jadwiga.romanowskahansson@lund.se

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 14 av 14.
Namn Parti Ort Uppdrag
Lina Olsson S Ordförande
Torsten Czernyson KD vice ordförande
Robert Barnes L 2:e vice ordförande
Christina Zoric Persson C Ledamot
Per Jakobsson M Ledamot
Martijn van Praagh V Ledamot
Pontus Rabe L Ledamot

Öystein Kolsrud S Ersättare
Valdet Heta S Ersättare
Gert Birgersby M Ersättare
Sven-Inge Cederfelt V Ersättare
Richard Carlsson L Ersättare
Eva Lundin L Ersättare
Victoria Höög FNL Ersättare


Sida 1 av 1