Ledamöter i Renhållningsstyrelsen

Mandatperiod
Sekreterare Jadwiga Romanowska Hansson 046-3595389, jadwiga.romanowskahansson@lund.se
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lina Olsson   S      Ordförande  
Torsten Czernyson   KD      vice ordförande  
Robert Barnes   L      2:e vice ordförande  
Christina Zoric Persson   C      Ledamot  
Per Jakobsson   M      Ledamot  
Martijn van Praagh   V      Ledamot  
Pontus Rabe   L      Ledamot  

Öystein Kolsrud   S      Ersättare  
Gert Birgersby   M      Ersättare  
Ann Schlyter   V      Ersättare  
Richard Carlsson   L      Ersättare  
Eva Lundin   L      Ersättare  
Björn Palmqvist   FNL      Ersättare  


1 av 1