Ledamöter i Renhållningsstyrelsen

Mandatperiod
Sekreterare Jadwiga Romanowska Hansson 046-3595389, jadwiga.romanowskahansson@lund.se
Namn Organisation Ort Uppdrag
Torsten Czernyson   KD      ordförande  
Lars Lindholm   FNL      vice ordf  
Ulf Nymark   MP      2:e v ordf  
Charlotte Westerstad   L      Ledamot  
Lars Dahlquist   M      Ledamot  
Rune Granqvist   S      Ledamot  
Eva Ohlsson   S      Ledamot  

Richard Carlsson   L      Ersättare  
Nils Karlsson   M      Ersättare  
Fredrik Andrén-Sandberg   C      Ersättare  
Björn Palmqvist   FNL      Ersättare  
Gustav Hofvander   S      Ersättare  
Emma Sjöberg   MP      Ersättare  
Sven-Inge Cederfelt   V      Ersättare  


1 av 1