Ledamöter i Lund Kommuns Fastighets AB

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Göran Brinck   M      ordförande  
Mattias Olsson   S      vice ordf  
Ulf Nilsson   L      Ledamot  
Gert Andersson   C      Ledamot  
Börje Hed   FNL      Ledamot  
Ingrid Malmqvist Norin   S      Ledamot  
Clas Fleming   V      Ledamot  

Camilla Lundberg   L      Ersättare  
Erik Nordin   M      Ersättare  
Torsten Czernyson   KD      Ersättare  
Manaf Sababi   MP      Ersättare  
Karin Stubbergaard   FI      Ersättare  


1 av 1