Ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Helle Andresen Pettersson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Sebastian Jaktling   S      ordförande  
Samuel Jonsson   M      vice ordförande  
Fabian Zäll   L      2:e vice ordförande  
Kerstin Vikner   S      Ledamot  
Adrian Borin   M      Ledamot  
Gunnar Brådvik   KD      Ledamot  
Göran Fries   V      Ledamot  
Bozena Irena Werbart   L      Ledamot  
Gustav Cronqvist   L      Ledamot  
Ulrika White   MP      Ledamot  
Samuel Andersson   SD      Ledamot  

Gabor Tilesch   S      Ersättare  
Elvira Mehic   S      Ersättare  
Jonas Härle   S      Ersättare  
Zagorka Petrovic   S      Ersättare  


1 av 2