Ledamöter i Fastighets AB Lund Arena

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Lina Olsson   S      Ordförande  
Holger Radner   L      vice ordförande  
Martin C E Asker   M      Ledamot  
Stefan Ehrenstam   M      Ledamot  
Håkan Ekelund   C      Ledamot  

Lena Fällström Törnered   S      Ersättare  
Jakob Ursing   MP      Ersättare  


1 av 1