Ledamöter i VA Syd förbundsstyrelsen

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Anne Landin   FNL      Ledamot  
Lena Fällström   S      Ledamot  

Christer Wallström   L      Ersättare  
Shahad Lund   MP      Ersättare  


1 av 1