Ledamöter i VA Syd ägarnämnden

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Anne Landin   FNL      ordförande  
Christer Wallin   M      vice ordf  
Lena Fällström   S      2:e v ordf  
Christer Wallström   L      Ledamot  
Per Johnsson   C      Ledamot  
Johan Björk   KD      Ledamot  
Mikael Thunberg   S      Ledamot  
Margareta Kristensson   S      Ledamot  
Shahad Lund   MP      Ledamot  
Steingrimur Jonsson   V      Ledamot  
Victoria Tiblom   SD      Ledamot  

Linnea Bjärum   L      Ersättare  
Markus Ebbinghaus   L      Ersättare  
Arash Fayyazi   L      Ersättare  
Christoffer Stenström   M      Ersättare  


1 av 2