Ledamöter i Lund kommuns Parkerings AB

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Mio Fric   KD      ordförande  
Per-Olof Järvegren   S      Vice ordf  
Elsa von Friesen   L      Ledamot  
Martin C E Asker   M      Ledamot  
Linda Kraft   S      Ledamot  

Anders Hallin   C      Ersättare  
Ulf Jämhammar   FNL      Ersättare  
Vera Chudnikova   MP      Ersättare  


1 av 1