Ledamöter i Föreningen Gamla Lund

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Sven Ingmar Andersson   C      Ledamot  

Jan Torsten Ahlstrand   S      Ersättare  


1 av 1