Lunds samordningsförbund (Finsam)Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 2 av 2.
Namn Parti Ort Uppdrag
Amanda Thonander M Ordförande

Ursula Savonius L Ersättare


Sida 1 av 1