Beslutande organ
Barn- och skolnämnden  
Byggnadsnämnden  
Byggnadsnämndens arbetsutskott  
Carl Erikssons fond  
De lekande barnens fond  
Fastighets AB Lunds Arena  
FINSAM  
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats  
Frida och Otto Janssons fond  
Friluftsfrämjandets lundavdelning  
Föreningen Gamla Lund  
Föreningen Skånes Soldathem  
God man jordbruk och skogsbruk  
God man tätortsförhållanden  
Greater Copenhagen & Skåne Committée  


1 av 6